Over Fyjas

FYJAS wil met de 3 keurmerken impact maken in de samenleving. De Fyjas keurmerken bieden een handige tool om Diversiteit, gelijkheid en inclusie mogelijk te maken. ‘Uitwassen binnen onze maatschappij, zoals discriminatie op welke grond dan ook, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, maar ook een pedagogisch onveilig klimaat in elke jeugdinstelling kunnen met de keurmerken snel mogelijk tot het verleden behoren. De keurmerken helpen het gesprek op deze 3 thema’s op gang en bieden tegelijkertijd de oplossing op een duurzame manier vrij van polarisatie en op maat. Onder FYJAS valt: De Fyjas academy en de Fyjas keurmerken.

Missie

Wij willen alle vormen van discriminatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag maatschappijbreed (in zowel de publieke als private sector) een halt toe roepen en garant staan voor een pedagogisch veilig en verantwoord klimaat in alle jeugdinstellingen van de samenleving.

Visie

Make the world a better place! Unique Selling Points Met de FYJAS keurmerken bent u zichtbaar actief en op een innoverende manier bezig met het DE&I vraagstuk. Het FYJAS keurmerk opent voor iedereen deuren, biedt talrijke kansen en werkt naar een cultuur waar niemand wordt uitgesloten. Dit gebeurt door het inzetten van werkvormen zoals storytelling, cultuurdia’s, musicals die het verhaal vertellen van jouw kernwaarden.

Oprichter

FYJAS is een initiatief van Drs. Marjorie Esajas, die zich al bijna 30 jaar bezighoudt met de sociaal emotionele begeleiding van jonge sporters. Ook heeft ze o.a. de scriptie ’De droom die voetbal heet’ geschreven. Later is er o.a. op grond van die bevindingen een documentaire gemaakt door BNN-VARA, waarin zij ook haar licht op die materie laat schijnen. Marjorie komt uit een echte voetbalfamilie en heeft de topsport van nabij mogen meemaken via haar zoon en nu haar kleinzonen, maar ook overige familie. Hoe heftig de racisme en discriminatie is, maar ook wat onderadvisering in het onderwijs doet met jeugdigen en hun familie en zeker ook wat de impact kan zijn van een pedagogisch onverantwoorde leeromgeving, met de constante dreiging van(Seksueel) overschrijdend gedrag is met geen pen te beschrijven.

NB: Fyjas heeft inmiddels 3 keurmerken